ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI THN KYPIAKH 5 MAPTIOY ΚΑΙ ΩPA 10:30, O ΣYΛΛOΓOΣ MAΣ ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΣEI EΠIΣKEΨH ΣTON APXAIOΛOΓIKO XΩPO KEPAMEIKOY, OΔO EPMOY, ΘHΣEIO 
EIΣOΔOΣ EΛEYΘEPH.