Το Σάββατο 01/12/2018 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στον φιλόξενο χώρο του Συλλόγου Χαλκιοπουλιτών
(Τριανταφυλλοπούλου 18, Λ. Σκουζέ Αθήνα).

Θα περάσουμε δύο ωρες ευχάριστα με κρασί και μεζέ.