Χάρτες

Οι αναλύσεις των χαρτών είναι αρκετά μεγάλες ώστε να μπορεί να γίνει zoom, οπότε μπορείτε να τις κατεβάζετε στον υπολογιστή σας με δεξί κλίκ και "αποθήκευση ώς" ή να τις ανοίγετε σε νέο παράθυρο με αριστερό κλίκ.

Αρχαιολογικός χάρτης Αιτωλοακαρνανίας :

Χάρτης 1

Χάρτης 2

Αρχαιολογικός χάρτης επεξεργασμένος :

Χάρτης

Διάφοροι :

Χάρτης γής Αμπελάκι - Κάμπος - Κεραμίδι

Χάρτης γής Αριάδα