ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΒΑΛΤΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Στο βιβλίο του Γ. Φερεντίνου «Ιστορία της Ακαρνανίας» αναφέρονται:
Ο Βάλτος με τους Αγωνιστές του προσέφεραν τα πάντα στον αγώνα για την ελευθερία. Μετά την λήξη των συγκρούσεων το 1828 υπήρχε πλήρης ερήμωση των χωριών και αραίωση τεράστια του πληθυσμού τους. Το 1829 η Κυβέρνηση Καποδίστρια αποστέλει τον Κ. Κοντάκη για την καταγραφή του πληθυσμού και την διανομή χρημάτων για την βοήθεια των ασθενέστερων και πληγέντων.
Η καταγραφή των πληθυσμών των χωριών του Βάλτου αναφέρει ότι είναι 3000. ΄Αλλα έγγραφα δίνουν ονομαστικά τα χωριά και τον πληθυσμό τους. Η Αριάδα αναφέρεται ότι είχε τότε 23 κατοίκους. Τα υπόλοιπα χωριά είναι: Σακαρέτσι 95, Χαλκιόπουλο 38, Δομνίστα 16, Θεριακήσι 19, Βαλμάδα 14, Δρομίστα 7, Κάμινον 21, Αγρίδι 18, Ζηλεμί 6, Σύντεκνο 90, Κριεκούκι 9, Πονίκεβος 27, Ξερακιά 29, Σαρδίνινα 21, Βαρετάδα 16, Αλευράδα 5, Μαλεσιάδα 21, Κομποθέκλα 14, Αμοργιανοί 10, Ναλοπέϊκο 7, Αμβρακιά 42, Αλπίστα 21, Μονή Βαρετάδας 230, Αγ. Παρασκευή Σαρδινίνων 116, Αγ. Θωμάς Σακαρετσίου 83, Αγ. Νικόλαος Χαλκιόπουλου 30.
Το 1830 η ελεύθερη Αιτωλοακαρνανία χωρίσθηκε σε 8 Επαρχίες: Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Ζυγού, Ναυπάκτου, Βενετικού Βληχού, Βάλτου, Βονίτσης και Ξηρόμερου. Διοικητής όλων ήταν ο Κ. Ράδος. Κάθε επαρχία είχε Διοικητή.Το 1836 γίνεται στο Ελληνικό Κράτος η πρώτη διοικητική διαίρεση με καθορισμό των Δήμων του Κράτους. Ο Βάλτος γίνεται Υποδιοίκηση με τέσσερις (4) Δήμους.
Η Αριάδα ανήκει στο Δήμο Αμβρακίας, στο οποίο ανήκουν και τα εξής χωριά: Καρβασαράς, Σπάρτος, Νάνου, Κεχρινιά, Κομποθέκλα, Αριάδα, Σαρδίνινα, Βλήχα, Αράπη, Λουτρόν, Ξηρακιά, Αντιφλώρου, Νοντάρι, Αρέθα. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος αρ. 80 28/12/1836.
Στην Αιτωλοακαρνανική – Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια Ι. Κουφού αναφέρονται τα παρακάτω: Το 1837 ο Δήμος Αμβρακίας της Επαρχίας Βάλτου υπαγόμενος στην Υποδιοίκηση Βάλτου με πρωτεύουσα τον Καρβασαράν είχε τα εξής χωριά: Σπάρτο, Νάνον, Κεχρινιάς, Κομποθέκλα, Αριάδα, Σαρδίνινα, Βλήχα, Αράπη, Λουτρό, Ξηρακιά, Αρέθα.
Το 1846 ο Δήμος Αμβρακιάς είχε 3929 κατοίκους και τα εξής χωριά: Αμφιλοχικό ΄Αργος (έδρα) 849, Σπάρτο 215, Σαρδίνινα 274, Αράπης 144, Αριάδα 421, Στάνον 325, Κεχρινιά 366, Κριεκούκι 178, Λεπενού 814, Βαρειάδα 219, Κομποθέκλα 111, Πρεβάντζα 13.
Το 1851 είχε πληθυσμό 3676 με τα εξής χωριά: Καρβασαράς ή Αμφιλοχικό ΄Αργος (έδρα) 920, Σπάρτον 186, Γαρτόνινα 259, Αράπης και Βλήχα 110, Αριάδα 326, Στάνον 322, Κεχρινιά 270, Κομποθέκλα 91, Λουτρόν 215.
Το 1912 γίνεται νέα Διοικητική Διαίρεση του Κράτους, σύμφωνα με εφημερίδα τη Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, ΦΕΚ 261/31-8-1912. Γίνεται νομός Αιτωλοακαρνανίας, πρωτεύουσα ο Δήμος Μεσολογγίου. Συστήνεται η Κοινότητα Αμπελακίου. Η Αριάδα ορίζεται οικισμός και ανήκει στην Κοινότητα Αμπελακίου.
Το 1929 η Αριάδα γίνεται Κοινότητα, ΦΕΚ 238Α/1929.
Το 1935 καταργείται ΦΕΚ 208Α/1935 λόγω έλλειψης δύο φορές υποψηφίων στις εκλογές. Από τότε η Αριάδα ανήκει διοικητικά στην Κοινότητα Αμπελακίου.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Το 1998 με το νόμο Καποδίστρια καταργείται η υπάρχουσα Διοικητική Διαίρεση, η Επαρχία Βάλτου ως Διοίκηση και η Κοινότητα Αμπελακίου. Γίνεται Δήμος Αμφιλοχίας με ένταξη σ’ αυτόν του Αμπελακίου ως Δημοτικά Διαμερίσματα. Η Αριάδα είναι οικισμός του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμπελακίου.
Το 2010 γίνεται νέα Διοικητική Διαίρεση, Νόμος Καλλικράτη. Γίνεται ένας Δήμος, ο Δήμος Αμφιλοχίας, οι τρεις πρώην Δήμοι της πρώην Επαρχίας Βάλτου καταργούνται. Η Αριάδα είναι οικισμός στην Τοπική Κοινότητα Αμπελακίου. Στην Κοινότητα Αμπελακίου διετέλεσαν Πρόεδροι οι Αριαδίτες:
1) Ματσίκας Σπύρος, 2) Τσόλκας Αθανάσιος, 3) Ζαραϊδώνης Δημήτριος.