Ιστορία Αριάδας

Δεν γνωρίζουμε ακριβή στοιχεία της Ιστορίας της Αριάδας από τους αρχαίους χρόνους έως την Τουρκοκρατία.

Στην περιοχή της Αριάδας υπήρχε αρχαίος οικισμός. Στο Καστρί υπάρχουν απομεινάρια αρχαίου κατεστραμμένου κάστρου. Η Υπηρεσία Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσολογγίου μας ενημέρωσε ότι από τις ανασκαφές που έγιναν το 1988, στις θέσεις ΛΙΒΑ και ΚΑΣΤΡΙ οικισμού Αριάδας, βρέθηκε αρχαίο νεκροταφείο ελληνιστικών χρόνων (μετά το 300 π.Χ) με τάφους από υλικά περιοχής , οι οποίοι έχουν συληθεί και δεν βρέθηκαν κινητά ευρήματα.

Η Αριάδα υπήρξε παλαιότατος οικισμός. ΄Ηταν από τα πλέον αξιόλογα και μεγάλα χωριά του Βάλτου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλές δεκαετίες πριν την Επανάσταση του 1821 αλλά και μετά την απελευθέρωση και ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως τις αρχές του 1900.
Από πηγές ιστορικών συγγραφέων συμπεραίνουμε ότι το χωριό στη σημερινή θέση του κτίσθηκε στις αρχές ή το ήμισυ του 17ου αιώνα – 1600-1630. Το χωριό βρισκόταν στα όρια του Βάλτου που ήταν κατά την Διοίκηση των Τούρκων Καζάς ή Βιλαέτι με διοίκηση.
Το βιβλίο «Ιστορία της Ακαρνανίας» του Ξηρομερίτη Γ. Φερεντίνου, σελ. 17, αναφέρει: «Ακαθόριστος αριθμός τιμαρίων – νέα τιμάρια εις πωλητήριον έγγραφον του 1614 αναφέρεται εις την περιοχήν της Αργειάδας του Βάλτου».

Στο ίδιο βιβλίο, σελ. 17, αναφέρεται ότι το 1690 στην περιοχή Ξηρόμερου Βάλτου συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των κοινοτήτων των περιοχών αυτών και συνέταξαν αναφορά στις Βενετικές αρχές. Υπόψη ότι από το 1684 – 1699 την περιοχή Ξηρομέρου – Βάλτου την κατείχαν οι Βενετοί με επικεφαλής τον Μοροζίνι.
Από τον Καζά – Βιλαέτι Βάλτου έχουν προσέλθει πέντε (5) εκπρόσωποι, τρεις (3) από την Αμβρακία, ένας (1) από το Στάνον και ένας (1) από την Αργηάδα – Αργειάδα.
Όπως φαίνεται στο χάρτη, που το Δ.Σ. του Συλλόγου συνέλεξε, ο οποίος είναι του Χαρτογράφου του Μοροζίνι Kορονέλι του 1694 αναγράφεται η περιοχή της Αριάδας και το Καστρί ως ερειπωμένο φρούριο.

Ένα άλλο στοιχείο που πιστοποιεί ότι η Αριάδα, τέλος του 1690, ήταν χωριό στην σημερινή θέση. Πιστοποιεί η ιστορία κτήσης του μικρού ναού Αγ. Χαραλάμπους το 1694 από κυνηγημένο από τους Τούρκους και διασωθέντα στο χωριό μας Αριάδα – (Ιστορικό του Αγ. Χαραλάμπους).
Προεπαναστατικά του 1821 από το 1650 και μετά ο Βάλτος ήταν ιδιαίτερο αρματολίκι – στρατόπεδο συγκέντρωσης – εκγύμνασης και εξόρμησης κλεφτοαρματωλών – τμημάτων με ονομαστούς αρχηγούς. Οι Τούρκοι παρά την μεγάλη σημασία της στρατηγικής θέσης του μακρυνόρους περάσματος από ΄Ηπειρο προς Δυτική Στερεά δεν κατάφεραν να εδραιώσουν μόνιμη παραμονή στο Βάλτο. Ο Βάλτος ήταν απρόσιτος και καταφύγιο κυνηγημένων από τους Τούρκους. Το ίδιο ίσχυε και για την Αριάδα αφού λόγω της φυσικής της θέσης ήταν απρόσιτος.