ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ένας βασικός σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε φέτος τον Ιούνιο 2015. Ιδρύθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας με τους πρώτους εθελοντές αιμοδότες:

Τους χωριανούς: Σπυριδούλα Μπεκιάρη, Θωμά Ν.Κάππα, Δημ. Κορμέντζα (Πρόεδρος Δ.Σ.) και Γιώργο Γυρνά.
Φίλους : Αποστόλης Αριώτης.