ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΤΕΙΑ 2014-2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Πρόεδρος Ιωάννα Διαμαντή
2. Αντ/δρος Ζαπαντιώτης Αθαν.
3. Γεν.Γραμματέας Κάππας Νώντας
4. Ταμίας Φαίδων Τάτσης
5. Ειδ.Γραμματέας Ζαπαντιώτη Δάφνη
6. Μέλος Ζυγούρης Ιωάννης
7. Μέλος Σερδενέ Ρούλα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τάτσης Αθανάσιος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κάππας Θεόδωρος
2. Μπεκιάρη Σπυριδούλα
3. Τάτσης Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ο.ΣΥ.ΒΑ. από Γ.Σ.

1. Τσακνής Θωμάς
2. Νώντας Κάππας
3. Γρηγόρης Μπαμπάτσικος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Ζαπαντιώτης Αθανάσιος
2. Ζυγούρης Ιωάννης