Η Γενική συνέλευση της 10-11-2019 δεν έγινε, διότι δεν υπήρχε απαρτία.
 
Παρόντες 17 μέλη.
 
Η επαναληπτική συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 6 μ.μ. 23-11-2019 στο σύλλογο Εμπεσού, Σαπφούς 16 & Σοφοκλέους Αθήνα.
Η συνέλευση αυτή είναι κρίσιμη, πρέπει να έχουμε συμμετοχή για εκλογή νέου συμβουλίου για να συνεχίσει να υπάρχει ο σύλλογός μας.
 
                                                                       ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ